Publicaties

HET GRENSOVERSCHRIJDENDE CONCURRENTIEBEDING.
  • 07 december, 2016

Ondernemen en werken in Duitsland neemt gestaag toe. Steeds meer Nederlandse ondernemers wagen de sprong over de grens en bieden hun diensten en producten aan in het enorme Duitse afzetgebied.

Lees meer
DE GOODWILLVERGOEDING VOOR DISTRIBUTEURS VANUIT NEDERLANDS EN DUITS PERSPECTIEF
  • 07 december, 2016

Een agent of een distributeur?

Nederlandse leveranciers, die hun producten in Duitsland aan de man willen brengen, schakelen daarvoor vaak een agent of een distribiteur in.

Het verschil bestaat hierin, dat de agent niet in eigen naam handelt maar slechts bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten met de afnemer, in naam en voor rekening van de opdrachtgever (principaal), of hem orders bezorgt. De agent draagt daardoor een beperkt financieel en commercieel risico.

Lees meer
INFORMATIEPLICHT VAN DE NEDERLANDSE EN DUITSE WERKGEVER BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMING.
  • 05 december, 2016

Een ondernemer, die van plan is een (onderdeel van) een bedrijf over te nemen moet bedacht zijn op regelgeving die werknemers beschermt in geval van een overgang van onderneming.

In essentie komt het erop neer dat de rechten en verplichtingen, die op het tijdstip van de overgang van onderneming voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer, van rechtswege overgaan op de verkrijger van die onderneming.

Lees meer