ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is altijd in beweging, in Nederland en in Duitsland. Advocatenkantoor & Rechtsanwaltskanzlei Hoogveld is toonaangevend in het leveren van juridische bijstand aan werknemers en werkgevers aan beide zijden van de grens. Met specialistische kennis en een oplossingsgerichte aanpak. Scherp in onderhandelingen en doortastend in procedures.

 

De dienstverlening van Advocatenkantoor & Rechtsanwaltskanzlei Hoogveld op het arbeidsrechtelijk terrein naar Nederlands en Duits recht omvat onder meer:

  • Het ontslagrecht;
  • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
  • De advisering omtrent zieke werknemers en grensarbeiders;
  • Flexibele arbeidsverhoudingen;
  • Arbeidsprocesrecht in Nederland en Duitsland;
  • Geschillen omtrent non-concurrentiebedingen;
  • Reorganisaties;
  • Medezeggenschap;
  • Corporate arbeidsrecht, waaronder het ontslag van statutair directeuren en de arbeidsrechtelijke aspecten van bedrijfsovernames.

Anneke Hoogveld begeleidde verschillende Duitse bedrijven bij de oprichting van een Nederlandse vestiging. Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden voor het Nederlandse en Duitse personeel vereist hierbij specialistische expertise. Ook stond zij Nederlandse ondernemers, die de stap naar de oosterburen zetten, terzijde met arbeidsrechtelijke adviezen bij de oprichting van hun Duitse vestiging.

Zij adviseerde werkgevers bij reorganisaties en bedrijfsovernames met grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke aspecten. Ook behartigde zij de belangen van Duitse werknemers bij ontslag door hun Nederlandse werkgevers en stond zij Nederlandse werknemers bij die door hun Duitse werkgever met ontslag werden geconfronteerd.

 

  vaan